• Chào Mừng Đến

   HRC Education System


   Hệ thống giáo dục HRC đang hoàn thiện và launch hệ thống Elearning MOOC, nơi đây là cổng kết nối hơn 1000 Giảng viên (Gs, PGs, Ts, Trainers, coaches, mentors) tham gia chia sẻ kiến thức thực tiễn và tham gia xây dựng các khóa học, giảng dạy inhouse training, online training, video training, life and bussiness coaching & mentoring trực tiếp trên hệ thống. Chúng tôi luôn kêu gọi bạn cũng đồng hành với với vai trò là Project với HRC

   Với suất đầu tư tối thiểu là: 15.000.000đ. Bạn được trở thành là thành viên trọn đời cùng Hệ thống giáo dục HRC & được chia quyền lợi trọn đời cùng Hệ thống giáo dục HRC trên Doanh thu của Trainer/Coach/Mentor mà bạn kết nối vào hệ thống.

   Bên cạnh đó chúng tôi cũng mời gọi nhà đầu tư vốn và chiến lược cùng đồng hành sở hữu và phát triển hệ thống kết nối đào tạo này thành hệ thống đào tạo lớn tại Việt Nam và Khu vực Châu Á.


   <
  • img1

   Phù Hợp Mọi Thiết Bị

   Bất kỳ thiết bị: Bạn có thể đăng nhập và tham gia các khóa học trực tuyến của chúng tôi từ Laptops, Máy tính Bảng đến Smartphones.


   img2

   Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ

   Cài đặt E-Learning hơn 100 ngôn ngữ, và E-leggfgfgarning hỗ trợ đầy đủ và nguyên gốc nội dung Website đa ngôn ngữ có sử dụng các ngôn ngữ LTR và RTL.


   img3

   Hoàn Toàn Tùy Chỉnh

   1,600 tính năng & template có sẵn để cài qua cổng plugin, các lớp Website tùy chỉnh, hình nền và màu sắc đa dạng đã được tích hợp sẵn trên bảng cài đặt.


   img3

   Tài Liệu Hướng Dẫn

   Tài liệu hướngdẫn cài đặt chi tiết và sử dụng E-learning. Các ví dụ chi tiết trên E-Learning sẽ giúp bạn cài đặt và tùy chỉnh dễ dàng hơn.


  •   

   HRC ACADEMY


  • img1

   ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 

   • Tiếng Anh B1 - VSTEP
   • Học online & offline 
   • Học phí 17.800.000đ/khóa
   • Thời gian: 

   Xem Chi Tiết 

   img2

   ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 

   • Tin Học Cơ Bản  
   • Học online & offline
   • Học phí 1.300.000đ/khóa
   • Thời gian: 

   Xem Chi Tiết 

   img3

   ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 

   • Chứng Chỉ Sư Phạm 
   • Học online & offline
   • Học phí 4.000.000đ/khoá
   • Thời gian: 6 tháng 

   Xem Chi Tiết 

   img3

   ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 

   • Nghiệp Vụ Tư Vấn Du Học 
   • Học online & offline
   • Học phí 3.500.000đ/khóa
   • Thời gian: 6 tháng

   Xem Chi Tiết 

  • img1

   ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 

   • Lái Xe Hạng B1, B2
   • Học online & offline 
   • Học phí 28.500.000đ/khóa
   • Thời gian: 3.5 - 5.5  tháng

   Xem Chi Tiết 

   img2

   ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

   • Lái Xe Hạng C  
   • Học online & offline
   • Học phí 32.500.000đ/khóa
   • Thời gian: 5 - 6.5 tháng

   Xem Chi Tiết 
  • img1

   HRCdemy 

   • Bếp - Bánh - Pha Chế
   • Học online & offline 
   • Học phí 14.800.000đ/khóa
   • Thời gian: 3 tháng

   Xem Chi Tiết 

   img2

   HRCdemy 

   • Bếp Việt Nam  
   • Học online & offline
   • Học phí 14.800.000đ/khóa
   • Thời gian: 3 tháng

   Xem Chi Tiết 

   img3

   HRCdemy 

   • Bếp Âu - Á 
   • Học online & offline
   • Học phí 6.800.000đ/khoá
   • Thời gian: 15 buổi

   Xem Chi Tiết 

   img3

   HRCdemy 

   • Bếp Trưởng 
   • Học online & offline
   • Học phí ... đ/khóa
   • Thời gian: 5 tháng

   Xem Chi Tiết 

  • img1

   HRCdemy 

   • Bếp Bánh
   • Học online & offline 
   • Học phí 8.800.000đ/khóa
   • Thời gian: 12 buổi

   Xem Chi Tiết 

   img2

   HRCdemy 

   • Pha Chế Rượu 
   • Học online & offline
   • Học phí 8.800.000đ/khóa
   • Thời gian: 16 - 18 buổi

   Xem Chi Tiết 

   img3

   HRCdemy   

   • Quản Lý Nhà Hàng - Khách Sạn 
   • Học online & offline
   • Học phí 8.800.000đ/khoá
   • Thời gian: 16 - 18 buổi 

   Xem Chi Tiết 

   img3

   HRCdemy  

   • Nghiệp Vụ Tiếp Tân 
   • Học online & offline
   • Học phí ... đ/khóa
   • Thời gian: 3 tháng

   Xem Chi Tiết 

  • HRC

   HRCdemy 

   • Áp dụng cho ngành giáo dục
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img2

   HRCdemy 

   • Áp dụng cho ngành giáo dục
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRCdemy 

   • Áp dụng cho ngành giáo dục
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRCdemy

   • Áp dụng cho ngành giáo dục
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

  • HRC

   HRCdemy 

   • Áp dụng cho ngành giáo dục
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img2

   HRCdemy 

   • Áp dụng cho ngành giáo dục
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRCdemy 

   • Áp dụng cho ngành giáo dục
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRCdemy

   • Áp dụng cho ngành giáo dục
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

  •   

    DU HỌC


  • HRC

   HRC EDU 

   • Chương trình du học nghề Đức
   • Tư vấn & hỗ trợ nhiệt tình
   • Chi phí ưu đãi
   • Hỗ trợ học tiếng 

   Xem Chi Tiết

   img2

   HRC EDU 

   • Xuất khẩu lao động Nhật
   • Tư vấn & hỗ trợ nhiệt tình
   • Chi phí ưu đãi
   • Hỗ trợ học tiếng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC EDU

   • Chương trình du học Hàn Quốc
   • Tư vấn & hỗ trợ nhiệt tình
   • Chi phí ưu đãi
   • Hỗ trợ học tiếng

   Xem Chi Tiết  •   

    HỌC IELTS CÙNG AI

  • img1

   HRC EDU

   • IELTS full level từ 0 - 7.5+ 
   • Học online
   • Học phí: 1.800.000đ
   • Thời gian: 6 tháng

   Xem Chi Tiết 

   img2

   HRC EDU

   • IELTS full level từ 0 - 7.5+
   • Học online
   • Học phí: 3.600.000đ
   • Thời gian: 12 tháng

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Luyện IELTS tương tác 1-1

   • Giảng viên Việt Nam 
   • Học online
   • Học phí
   • Thời gian: 

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Luyện IELTS tương tác 1-1 

   • Giảng viên Philippines 
   • Học online 
   • Học phí
   • Thời gian: 

   Xem Chi Tiết 

  • img1

   HRC EDU

   • IELTS level từ 0 - 3.5 
   • Học online
   • Học phí: 1.800.000đ
   • Thời gian: 12 tháng

   Xem Chi Tiết 

   img2

   HRC EDU

   • IELTS level từ 3.0 - 4.5
   • Học online
   • Học phí: 2.200.000đ
   • Thời gian: 12 tháng

   Xem Chi Tiết 

   img3

   HRC EDU

   • IELTS level từ 4.5 - 5.5
   • Học online
   • Học phí: 2.600.000
   • Thời gian: 12 tháng

   Xem Chi Tiết   •   

    TIẾN SĨ


  • img2

   Quản Trị Kinh Doanh 

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   • 44.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tài Chính Ngân Hàng 

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   • 44.000.000đ/học kỳ 
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Việt Nam Học 

   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí
   • 44.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết 

  •   

    THẠC SĨ


  • img1

   Điều Dưỡng 

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí
   •  30.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 1,5 năm

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Quản Trị Kinh Doanh

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   •  30.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 1,5 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tài Chính Ngân Hàng

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   •  30.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 1,5 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Việt Nam Học

   • Việt Nam Học
   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí
   •  30.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 1,5 năm

   Xem Chi Tiết 

  • img1

   Kế toán

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí
   •  24.000.000đ/học kỳ (3 học kỳ)
   • Thời gian: 1,5 năm

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Quản Trị Kinh Doanh

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   •  24.000.000đ/học kỳ (3 học kỳ)
   • Thời gian: 1,5 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tài Chính Ngân Hàng

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   •  24.000.000đ/học kỳ (3 học kỳ)
   • Thời gian: 1,5 năm

   Xem Chi Tiết 

  •   

    VĂN BẰNG 2

  • img1

   Ngôn Ngữ Anh  

   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí 40.000.000đ khoá
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Ngôn Ngữ Anh

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí 35.000.000đ/khoá
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết


  •   

    ĐẠI HỌC TỪ XA

  • img1

   Ngôn Ngữ Anh

   • Xét tuyển
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Luật Kinh Tế

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Kế Toán

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Quản Trị Kinh Doanh

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

  • img1

   Kế Toán

   • Xét tuyển
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Tài Chính Ngân Hàng

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Quản Trị Kinh Doanh

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Luật Kinh Tế

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

  • img1

   Ngôn Ngữ Trung

   • Xét tuyển
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Thương Mại Điện Tử Và Marketing Số

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Kế Toán Tổng Hợp

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Tài Chính Ngân Hàng

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

  • img1

   Ngôn Ngữ Trung

   • Xét tuyển
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Luật Kinh Tế 

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Công Nghệ Thông Tin

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Quản Trị Kinh Doanh 

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

  • img1

   Luật

   • Xét tuyển
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Quản Trị Du Lịch Và Lữ Hành

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Ngân Hàng

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Kế Toán

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

  • img1

   Công Nghệ Thực Phẩm

   • Xét tuyển
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Quản Lý Đất Đai

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Khoa Học Môi Trường

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

  • img1

   Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

   • Xét tuyển
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Kinh Tế Nông Nghiệp

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Kinh Doanh Quốc Tế

   • Kinh doanh quốc tế
   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết


  • img1

   Công Nghệ Thông Tin

   • Xét tuyển
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Công Nghệ Thông Tin

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Quản Trị Kinh Doanh

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết


  • img1

   Kỹ Thuật Xây Dựng

   • Xét tuyển
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Quản Lý Công Nghiệp

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Kinh Tế Công Nghiệp

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết


  • img1

   Quản Trị Doanh Nghiệp

   • Xét tuyển
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Kế Toán Doanh Nghiệp

   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết  •   

    CAO ĐẲNG

  • img1

   Quản Trị Marketing

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí 460.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Quản Trị Logistics

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 500.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Ngôn Ngữ Trung

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 480.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Ngôn Ngữ Hàn

   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí 480.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

  • img1

   Ngôn Ngữ Nhật

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí 480.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 500.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Thương Mại Điện Tử

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 500.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí 500.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

  • img1

   Cơ Khí Ô Tô

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí 500.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Công Nghệ Thực Phẩm 

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 500.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Truyền Thông Đa Phương Tiện

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 500.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Quan Hệ Công Chúng

   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí 500.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

  • img1

   Giáo Dục Mầm Non

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí 500.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Quản Trị Nhà Hàng  

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 480.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Quản Trị Khách Sạn   

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 480.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn

   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí 480.000đ/tín chỉ
   • Toàn khoá 111 tín chỉ
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

  •   

    TRUNG CẤP

  • img1

   Quản Trị Khách Sạn

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí 28.600.000đ/khóa
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Quản Trị Bếp Và Ẩm Thực

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 29.600.000đ/khóa
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Hướng Dẫn Du Lịch

   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 28.600.000đ/khoá
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Quản Trị Dịch Vụ Và Tổ Chức Sự Kiện

   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí 29.600.000đ/khóa
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

  • Đối Tác


  • Ngành Đào Tạo Đáp Ứng Việc Làm Trong Tương Lai

   • Trí tuệ nhân 

   • Chíp và bán dẫn

   • Y tế

   • Kinh doanh và quản lý

   • Giáo dục 

   • Năng lượng tái tạo 

   • Thiết kế đồ họa

   • Kỹ thuật số

   • Phát triển phần mềm

  • Khi học xong các chương trình đào tạo này, bạn sẽ:

   Nắm vững kiến thức chuyên ngành

   Hơn 1.000 nội dung bài học có thể ứng dụng trong công việc, tu nghiệp nước ngoài và kế hoạch thăng tiến trong sự nghiệp giảng dạy. Xem Chi Tiết

   Tham khảo các tư liệu học thuật hàng đầu

   Hơn 1.000 tư liệu kiến thức được biên soạn bởi đội ngũ giáo sư  hàng đầu tại các trường Đại học Việt Nam. Xem Chi Tiết

   Truy cập kho tư liệu E-Learning

   HRC tặng bạn một tài khoản truy cập Thư viện E-Learning để bổ trợ cho việc tìm kiếm thông tin liên ngành. Xem Chi Tiết

   Thảo luận nhóm cùng chuyên gia 

   E-Learning của HRC kết nối các phiên thảo luận học tập của các bạn với chuyên gia đầu ngành. Xem Chi Tiết

   Ứng dụng vào công tác giảng dạy đào tạo

   Hệ thống học trực tuyến giúp bạn có kỹ năng sử dụng tài nguyên kỹ thuật số trong công tác đào tạo giảng dạy, ứng dụng thực tế. Xem Chi Tiết

   Nâng cấp kỹ năng giảng dạy bằng công nghệ 

   Bạn sẽ thông thạo kỹ năng sử dụng và thao tác trên các công cụ Microsoft office, tổ chức và host sự kiện từ xa, biên soạn nội dung. Xem Chi Tiết

  • Bạn trải nghiệm học trực tuyến
   Đội ngũ tư vấn tuyển sinh sẽ hỗ trợ bạn từ khâu đăng ký học, lập kế hoạch học tập và đăng ký chương trình học.
   Chọn các môn học online, Từ lúc này, bạn đã trở thành học viên chính thức!.
   Bạn học trực tiếp với giảng viên 02 ngày tuần đầu tiên
   Học bất kỳ lúc nào bạn rảnh