• Chào Mừng Đến

   HRC Education System

   Sự Lựa Chọn Tốt Nhất Để Phát Triển Nghề Nghiệp Của Bạn 

   Chúng tôi cung cấp cho người học khóa đào tạo kỹ năng chuyên sâu về quản trị Tập Đoàn Cầu  thông qua thị trường Thế giới ảo cạnh tranh đầy khốc liệt.

  • img1

   Phù Hợp Mọi Thiết Bị

   Bất kỳ thiết bị: Bạn có thể đăng nhập và tham gia các khóa học trực tuyến của chúng tôi từ Laptops, Máy tính Bảng đến Smartphones.

   Xem Chi Tiết

   img2

   Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ

   Cài đặt E-Learning hơn 100 ngôn ngữ, và E-leggfgfgarning hỗ trợ đầy đủ và nguyên gốc nội dung Website đa ngôn ngữ có sử dụng các ngôn ngữ LTR và RTL.

   Xem Chi Tiết

   img3

   Hoàn Toàn Tùy Chỉnh

   1,600 tính năng & template có sẵn để cài qua cổng plugin, các lớp Website tùy chỉnh, hình nền và màu sắc đa dạng đã được tích hợp sẵn trên bảng cài đặt.

   Xem Chi Tiết

   img3

   Tài Liệu Hướng Dẫn

   Tài liệu hướngdẫn cài đặt chi tiết và sử dụng E-learning. Các ví dụ chi tiết trên E-Learning sẽ giúp bạn cài đặt và tùy chỉnh dễ dàng hơn.

   Xem Chi Tiết

  • img1

   Tuyển sinh Tiến sĩ

   • Quản Lý Kinh Tế
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí
   • 165.000.000đ/toàn khóa
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Tuyển sinh Tiến sĩ 

   • Quản trị kinh doanh
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   • 44.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tuyển sinh Tiến sĩ 

   • Tài chính ngân hàng
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   • 44.000.000đ/học kỳ 
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tuyển sinh Tiến sĩ 

   • Việt Nam học
   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí
   • 44.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết 

  • img1

   Tuyển sinh Tiến sĩ

   • Quản Lý Kinh Tế
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí
   • 165.000.000đ/toàn khóa
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Tuyển sinh Tiến sĩ 

   • Quản trị kinh doanh
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   • 44.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tuyển sinh Tiến sĩ 

   • Tài chính ngân hàng
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   • 44.000.000đ/học kỳ 
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tuyển sinh Tiến sĩ 

   • Việt Nam học
   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí
   • 44.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết 

  • img2

   Tuyển sinh Tiến sĩ

   • Quản Lý Kinh Tế
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 210.000.000đ/toàn khoá
   • Thời gian: 3 - 4 năm

   Xem Chi Tiết  • img1

   Tuyển sinh Thạc sĩ

   • Ngôn Ngữ Anh 
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí
   •  30.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 1,5 năm

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Tuyển sinh Thạc sĩ

   • Quản Trị Kinh Doanh
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   •  30.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 1,5 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tuyển sinh Thạc sĩ

   • Tài Chính Ngân Hàng
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí
   •  30.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 1,5 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tuyển sinh Thạc sĩ

   • Việt Nam Học
   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí
   •  30.000.000đ/học kỳ
   • Thời gian: 1,5 năm

   Xem Chi Tiết 

  • img1

   Tuyển sinh Thạc sĩ

   • Quản Lý Kinh Tế 
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí từ 60.000.000đ - 72.000.000đ/khóa
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Tuyển sinh Thạc sĩ

   • Ngôn Ngữ Anh
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí từ 60.000.000đ - 72.000.000đ/khóa
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết 
  • img1

   Tuyển sinh Thạc sĩ

   • Quản Trị Kinh Doanh
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 63.000.000đ/khóa
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Tuyển sinh Thạc sĩ

   • Ngôn Ngữ Anh
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 63.000.000đ/khóa
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tuyển sinh Thạc sĩ

   • Luật Kinh Tế
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 63.000.000đ/khóa
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết


  • img1

   Tuyển sinh Hệ từ xa 

   • Ngôn ngữ Anh
   • Xét tuyển
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Tuyển sinh Hệ từ xa

   • Luật Kinh Tế
   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Tuyển sinh Hệ từ xa

   • Kế toán
   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Tuyển sinh Hệ từ xa

   • Quản Trị Kinh Doanh
   • Xét tuyển 
   • Học online 100%
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

  • img1

   Tuyển sinh Hệ VB2  

   • Ngôn ngữ Anh
   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí từ 40.000.000đ khoá
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img2

   Tuyển sinh Hệ VB2 

   • Ngôn ngữ Anh
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí từ 30.000.000đ - 36.000.000đ/khoá
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết

   img3

   Tuyển sinh Hệ VB2 

   • Ngôn ngữ Anh 
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí từ 30.000.000đ - 36.000.000đ/khoá
   • Thời gian: 18 - 24 tháng

   Xem Chi Tiết  • img1

   Tuyển sinh Hệ Trung Cấp 

   • Quản Trị Khách Sạn
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline 
   • Học phí 28.600.000đ/khóa
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Tuyển sinh Hệ Trung Cấp 

   • Quản Trị Bếp và Ẩm Thực 
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 29.600.000đ/khóa
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tuyển sinh Hệ Trung Cấp 

   • Hướng Dẫn Du Lịch 
   • Xét tuyển 
   • Học online & offline
   • Học phí 28.600.000đ/khoá
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Tuyển sinh Hệ Trung Cấp 

   • Quản Trị Dịch Vụ và Tổ Chức Sự Kiện 
   • Xét tuyển
   • Học online & offline
   • Học phí 29.600.000đ/khóa
   • Thời gian: 1,5 - 2 năm

   Xem Chi Tiết 

  • img1

   Đào tạo ngắn hạn 

   • Bếp - Bánh - Pha Chế
   • Học online & offline 
   • Học phí 14.800.000đ/khóa
   • Thời gian: 3 tháng

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Đào tạo ngắn hạn 

   • Bếp Việt Nam  
   • Học online & offline
   • Học phí 14.800.000đ/khóa
   • Thời gian: 3 tháng

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Đào tạo ngắn hạn 

   • Bếp Âu - Á 
   • Học online & offline
   • Học phí 6.800.000đ/khoá
   • Thời gian: 15 buổi

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Đào tạo ngắn hạn 

   • Bếp Trưởng 
   • Học online & offline
   • Học phí ... đ/khóa
   • Thời gian: 5 tháng

   Xem Chi Tiết 

  • img1

   Đào tạo ngắn hạn 

   • Bếp Bánh
   • Học online & offline 
   • Học phí 8.800.000đ/khóa
   • Thời gian: 12 buổi

   Xem Chi Tiết 

   img2

   Đào tạo ngắn hạn 

   • Pha Chế Rượu 
   • Học online & offline
   • Học phí 8.800.000đ/khóa
   • Thời gian: 16 - 18 buổi

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Đào tạo ngắn hạn  

   • Quản Lý Nhà Hàng - Khách Sạn 
   • Học online & offline
   • Học phí 8.800.000đ/khoá
   • Thời gian: 16 - 18 buổi 

   Xem Chi Tiết 

   img3

   Đào tạo ngắn hạn 

   • Nghiệp Vụ Tiếp Tân 
   • Học online & offline
   • Học phí ... đ/khóa
   • Thời gian: 3 tháng

   Xem Chi Tiết 

  • HRC

   HRC Academy 

   • Nhóm Lãnh Đạo
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img2

   HRC Academy 

   • Nhóm Lãnh Đạo
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy 

   • Nhóm Lãnh Đạo
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy 

   • Nhóm Lãnh Đạo
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

  • HRC

   HRC Academy 

   • Nhóm Lãnh Đạo
   • Học: Online & Offline 
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img2

   HRC Academy 

   • Nhóm Lãnh Đạo
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy 

   • Nhóm Lãnh Đạo
   • Học Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy 

   • Nhóm Lãnh Đạo
   • Học: Online & Offline 
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

  • HRC

   HRC Academy 

   • Nhóm Quản Lý
   • Học Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img2

   HRC Academy 

   • Nhóm Quản Lý
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy

   • Nhóm Quản Lý
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy 

   • Nhóm Quản Lý
   • Học Online & Offline
   • Học phí 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

  • HRC

   HRC Academy 

   • Nhóm Quản Lý
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img2

   HRC Academy 

   • Nhóm Quản Lý
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000 đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy 

   • Nhóm Quản Lý
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy 

   • Nhóm Quản Lý 
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

  • HRC

   HRC Academy 

   • Nhóm Đội Ngũ Nhân Viên
   • Học Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img2

   HRC Academy 

   • Nhóm Đội Ngũ Nhân Viên
   • Học Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy 

   • Nhóm Đội Ngũ Nhân Viên
   • Học Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy 

   • Nhóm Đội Ngũ Nhân Viên
   • Học Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

  • HRC

   HRC Academy 

   • Nhóm Đội Ngũ Nhân Viên
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img2

   HRC Academy 

   • Nhóm Đội Ngũ Nhân Viên
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy 

   • Nhóm Đội Ngũ Nhân Viên
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

   img3

   HRC Academy

   • Nhóm Đội Ngũ Nhân Viên
   • Học: Online & Offline
   • Học phí: 499.000đ
   • Thời gian: 3 tháng 

   Xem Chi Tiết

  • Đối Tác

  • Ngành Đào Tạo Đáp Ứng Việc Làm Trong Tương Lai

   • Trí tuệ nhân 

   • Chíp và bán dẫn

   • Y tế

   • Kinh doanh và quản lý

   • Giáo dục 

   • Năng lượng tái tạo 

   • Thiết kế đồ họa

   • Kỹ thuật số

   • Phát triển phần mềm

  • ABS responsive

   Thạc Sỹ

   Lợi ích khi tham gia chương trình

   • Không thi đầu vào chỉ xét tuyển
   • Học trực tuyến 40% và 60% học thức tế ứng dụng
   • Phù hợp với người đi làm
   • Chủ động thời gian
   • Lộ trình học linh hoạt cho người đi làm
   • Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn
   • Đội ngũ chăm sóc có kinh nghiệm và theo suốt lộ trình học
   • Đặc biệt: học thạc sĩ có cơ hội kết nối cộng đồng doanh nhân

   Xem Chi Tiết

  • Khi học xong các chương trình đào tạo này, bạn sẽ:

   Nắm vững kiến thức chuyên ngành

   Hơn 1.000 nội dung bài học có thể ứng dụng trong công việc, tu nghiệp nước ngoài và kế hoạch thăng tiến trong sự nghiệp giảng dạy. Xem Chi Tiết

   Tham khảo các tư liệu học thuật hàng đầu

   Hơn 1.000 tư liệu kiến thức được biên soạn bởi đội ngũ giáo sư  hàng đầu tại các trường Đại học Việt Nam. Xem Chi Tiết

   Truy cập kho tư liệu E-Learning

   HRC tặng bạn một tài khoản truy cập Thư viện E-Learning để bổ trợ cho việc tìm kiếm thông tin liên ngành. Xem Chi Tiết

   Thảo luận nhóm cùng chuyên gia 

   E-Learning của HRC kết nối các phiên thảo luận học tập của các bạn với chuyên gia đầu ngành. Xem Chi Tiết

   Ứng dụng vào công tác giảng dạy đào tạo

   Hệ thống học trực tuyến giúp bạn có kỹ năng sử dụng tài nguyên kỹ thuật số trong công tác đào tạo giảng dạy, ứng dụng thực tế. Xem Chi Tiết

   Nâng cấp kỹ năng giảng dạy bằng công nghệ 

   Bạn sẽ thông thạo kỹ năng sử dụng và thao tác trên các công cụ Microsoft office, tổ chức và host sự kiện từ xa, biên soạn nội dung. Xem Chi Tiết

  • Bạn trải nghiệm học trực tuyến
   Đội ngũ tư vấn tuyển sinh sẽ hỗ trợ bạn từ khâu đăng ký học, lập kế hoạch học tập và đăng ký chương trình học.
   Chọn các môn học online, Từ lúc này, bạn đã trở thành học viên chính thức!.
   Bạn học trực tiếp với giảng viên 02 ngày tuần đầu tiên
   Học bất kỳ lúc nào bạn rảnh