Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh đại học ngành công nghệ thông tin năm 2022

Tuyển sinh đại học ngành công nghệ thông tin năm 2022
 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NĂM THỨ I
 1. Về kiến thức:
 • Có kiến thức về những khái niệm cơ bản lập trình: chương trình, chương trình mã máy, trình biên dịch, ngôn ngữ lập trình; khái niệm bài toán, thuật toán, biểu diễn thuật toán bằng mã giả, lưu đồ; các khái niệm về biến, kiểu dữ liệu, các phép toán trong ngôn ngữ lập trình; các khái niệm về lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình;
 • Có kiến thức về vai trò của ngôn ngữ lập trình .NET, Python trong giải quyết vấn đề bằng máy tính;
 • Có kiến thức về hệ thống và phân tích hệ thống;
 • Có kiến thức về quy trình kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm, những kỹ thuật cơ bản của quy trình kiểm thử phần mềm;
 • Có kiến thức về ngôn ngữ kiểm thử phần mềm tự động;
 • Có kiến thức về những giải pháp trong việc lập kế hoạch cho dự án phần mềm; vai trò của những người tham gia vào dự án phần mềm; và giám sát dự án phần mềm.
 1. Về kỹ năng:
 • Cài đặt được các bài toán, kiểm tra lỗi, sửa lỗi bằng ngôn ngữ lập trình Java;
 • Thiết kế và cài đặt được bài toán theo phương pháp hướng đối tượng.
 • Thiết kế các ứng dụng mô phỏng sử dụng ngôn ngữ lập trình Python;
 • Xây dựng được các ứng dụng quản lý, đáp ứng nhu cầu thực tế;
 • Xây dựng được các báo biểu cho phép in ấn theo yêu cầu của người sử dụng.
 • Sử dụng thành thạo công cụ kiểm thử; và viết được test-case;
 • Có kỹ năng trình bày, phân tích dự án trước đám đông;
 • Sử dụng thành thạo phương tiện trình chiếu trong thuyết trình dự án.
 1. V tháđộ:
 • Có hứng thú học tập, yêu thích, tự tin, sáng tạo, tư duy năng động, phát huy tính tự nghiên cứu;
 • Có thái độ trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cần cù, cẩn thận, chính xác trong thực hiện công việc cũng như trong việcvận dụng các kiến thức đã đạt được vào các lĩnh vực khác của cuộc sống;
 • Có tính kỷ luật, an toàn, vệ sinh lao động tuân thủ nội qui của cơ quan, doanh nghiệp.
 1. Mđộ t ch và trách nhim:
 • Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, tôn trọng bản quyền, trách nhiệm công dân, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ;
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin nơi làm việc: quy mô, trang thiết bị, nhà xưởng, nội quy, quy định;
 • Xác định đúng mục đích, yêu cầu, sản phẩm, nội quy của công việc;
 • Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

 

 

 1. V trí vic làm sau khi học xong năm thứ nhất:

Sau khi kết thúc năm học thứ nhất người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề tại công ty – doanh nghiệp kinh doanh về sản phẩm phần mềm bao gồm:

+ Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;

+ Quản trị hệ thống phần mềm;

+ Quản trị cơ sở dữ liệu;

+ Dịch vụ khách hàng.

Ngoài ra, người học có năng lực tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề từ đó quyết định chọn hướng nghề nghiệp chuyên ngành cho năm học thứ 2.

 

 1. Khối lượng kiến thức và thời gian học năm I:

1. Khối lượng kiến thức

– Số lượng môn học: 17 môn học.

– Khối lượng kiến thức năm I: 1005 giờ (tương đương 45 tín chỉ).

– Khối lượng lý thuyết: 359 giờ; Thực hành/thí nghiệm/thảo luận: 466 giờ; Thi/kiểm   tra: 45 giờ.

– Thực tập nghề nghiệp: 130 giờ; Báo cáo thực tập nghề nghiệp: 5 giờ

Brand

Cao đẳng khoa học cộng nghệ TP HCM

Tuyển sinh cao đẳng ngành quản trị kinh doanh năm 2022
 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NĂM THỨ I
 1. Về kiến thức:
 • Hiểu biết kiến thức về kỹ năng quản trị, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh vào công tác quản lý.
 • Có kiến thức về quản trị công nghệ Marketting như: quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị quan hệ khách hàng, digital Marketing, thương mại điện tử... để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh từ đó đề xuất kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng;
 • Có kiến thức về những vấn đề cơ bản trong sổ sách kế toán;
 1. Về kỹ năng:
 • Có kỹ năng bán hàng; Vận hành được hệ thống tiêu thụ sản phẩm sẵn có tại đơn vị một cách hiệu quả;
 • Có kỹ năng giao tiếp và lắng nghe, thuyết trình, trình bày sản phẩm;
 • Làm việc theo nhóm;
 • Lập Kế hoạch tổ chức công việc Marketing;
 • Thực hiện thành thạo nghiệp vụ digital Marketing;
 • Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử;
 • Có kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và thuyết trình bảo vệ kế hoạch kinh doanh.
 
 1. Về thái độ:
 • Giao tiếp hiệu quả thông qua văn bản viết, thuyết trình, thảo luận và làm chủ tình huống;
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc với cộng đồng xã hội;
 • Có tinh thần hỗ trợ các thành viên trong nhóm hay bộ phận để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;
 • Làm việc có phương pháp khoa học có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; biết phân tích, giải quyết vấn đề, đúc kết kinh nghiệm, cải tiến công việc được giao; có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, biết đoàn kết và phối hợp, hợp tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;
 • Thích nghi được với môi trường làm việc khác nhau;
 • Thích ứng được với sự thay đổi trong các thời kỳ công nghệ 4.0.
 1. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Làm việc theo chuẩn đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật lao động, chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh;
 • Làm việc có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; có tinh thần cầu tiến,  biết đoàn kết và phối hợp, hợp tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;
 • Ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, nội qui làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị.
   
 1. Vị trí việc làm sau khi học xong năm thứ nhất:
Sau khi kết thúc năm học thứ nhất người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề tại công ty – doanh nghiệp bao gồm những lĩnh vực: 1. Bán hàng; Quản trị bán hàng; 2. Marketing, digital Marketing.
 1. Khối lượng kiến thức và thời gian học năm I:
1. Khối lượng kiến thức - Số lượng môn học: 17 môn học. - Khối lượng kiến thức năm I: 930 giờ (tương đương 40 tín chỉ). - Khối lượng lý thuyết: 303 giờ; Thực hành/thí nghiệm/thảo luận: 459 giờ; Thi/kiểm tra: 33 giờ. - Thực tập nghề nghiệp: 133 giờ; Báo cáo thực tập nghề nghiệp: 2 giờ 2. Thời gian đào tạo năm học thứ I: Gồm 3 học kỳ, mỗi học kỳ: 14 tuần.