Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh Công nghệ thực phẩm 2022

Tuyển sinh Công nghệ thực phẩm 2022
 1. MC TIÊĐÀO TO NĂM TH I
 1. Về kiến thức:
 • Có kiến thức về định tính, định lượng của những mâu phân tích;
 • Có kiến thức về chế biến về chất lượng của sản phẩm; mô tả được nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng của các nguồn nguyên liệu thực phẩm;
 • Biết được quy luật biến đổi của nguyên vật liệu trong quá trình bảo quản, chế biến và phân phối sản phẩm thực phẩm;
 • Có kiến thức về khái niệm cơ bản các loại vi sinh thực thẩm, quá trình lên men, độc tố vi sinh, phương pháp bảo quản và ứng dụng vi sinh vật trong bảo quản thực phẩm;
 • Hiểu biết được các chỉ tiêu vi sinh, về quy trình phân tích vi sinh vật;
 • Có kiến thức về an toàn lao động trong nhà xưởng, trong vận hành thiết bị sản xuất;
 • Có kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 1. Về kỹ năng:
 • Lập được quy trình phân tích các sự biến đổi của nguyên vật liệu trong quá trình bảo quản, chế biến và phân phối sản phẩm thực phẩm; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguyên vật liệu trong suốt quá trình bảo quản, chế biến và phân phối sản phẩm;
 • Đọc, giải thích và đánh giá được kết quả phân tích;
 • Vận hành được thiết bị máy phân tích;
 • Lập Kế hoạch tổ chức công việc vận hành, bảo dưỡng máy và thiết bị thí nghiệm;
 • Vận hành được quy trình hoạt động sản xuất của hệ thống thiết bị máy;
 • Lập Kế hoạch tổ chức công việc vận hành, bảo dưỡng máy và thiết bị sản xuất;
 • Có kỹ năng bảo trì và bảo dưỡng máy và thiết bị một cách an toàn.
 1. Về thái độ:
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật;
 • Có tính cẩn thận, kiên trì, trung thực và chính xác;
 • Có tinh thần học hỏi, cầu thị, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, không ngừng học tập trau dồi kiến thức nghề nghiệp;
 • Chấp hành đúng nội quy, quy định của phòng thí nghiệm hoặc đơn vị sản xuất; về an toàn vệ sinh, an toàn lao động và an toàn trong vận hành máy và thiết bị.
 1. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, tôn trọng bản quyền, trách nhiệm công dân, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ;
 • Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện.

 

 

 1. Vị trí việc làm sau khi học xong năm thứ nhất:

Sau khi kết thúc năm học thứ nhất người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề tại công ty – doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về thực phẩm bao gồm:

+ Kiểm soát chất lượng;

+ Đảm bảo chất lượng;

+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm;

+ Tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, người học có năng lực tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề từ đó quyết định chọn hướng nghề nghiệp chuyên ngành cho năm học thứ 2.

 

VI. Khối lượng kiến thức và thời gian học năm I:

1. Khối lượng kiến thức

– Số lượng môn học: 14 môn học.

– Khối lượng kiến thức năm I: 840 giờ (tương đương 39 tín chỉ).

– Khối lượng lý thuyết: 335 giờ; Thực hành/thí nghiệm/thảo luận: 383 giờ; Thi/kiểm tra: 32 giờ

– Kiến tập nhà máy: 88 giờ; Kiểm tra: 2 giờ

Brand

Cao đẳng khoa học cộng nghệ TP HCM

Tuyển sinh cao đẳng ngành quản trị kinh doanh năm 2022
 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NĂM THỨ I
 1. Về kiến thức:
 • Hiểu biết kiến thức về kỹ năng quản trị, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh vào công tác quản lý.
 • Có kiến thức về quản trị công nghệ Marketting như: quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị quan hệ khách hàng, digital Marketing, thương mại điện tử... để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh từ đó đề xuất kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng;
 • Có kiến thức về những vấn đề cơ bản trong sổ sách kế toán;
 1. Về kỹ năng:
 • Có kỹ năng bán hàng; Vận hành được hệ thống tiêu thụ sản phẩm sẵn có tại đơn vị một cách hiệu quả;
 • Có kỹ năng giao tiếp và lắng nghe, thuyết trình, trình bày sản phẩm;
 • Làm việc theo nhóm;
 • Lập Kế hoạch tổ chức công việc Marketing;
 • Thực hiện thành thạo nghiệp vụ digital Marketing;
 • Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử;
 • Có kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và thuyết trình bảo vệ kế hoạch kinh doanh.
 
 1. Về thái độ:
 • Giao tiếp hiệu quả thông qua văn bản viết, thuyết trình, thảo luận và làm chủ tình huống;
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc với cộng đồng xã hội;
 • Có tinh thần hỗ trợ các thành viên trong nhóm hay bộ phận để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;
 • Làm việc có phương pháp khoa học có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; biết phân tích, giải quyết vấn đề, đúc kết kinh nghiệm, cải tiến công việc được giao; có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, biết đoàn kết và phối hợp, hợp tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;
 • Thích nghi được với môi trường làm việc khác nhau;
 • Thích ứng được với sự thay đổi trong các thời kỳ công nghệ 4.0.
 1. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Làm việc theo chuẩn đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật lao động, chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh;
 • Làm việc có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; có tinh thần cầu tiến,  biết đoàn kết và phối hợp, hợp tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;
 • Ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, nội qui làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị.
   
 1. Vị trí việc làm sau khi học xong năm thứ nhất:
Sau khi kết thúc năm học thứ nhất người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề tại công ty – doanh nghiệp bao gồm những lĩnh vực: 1. Bán hàng; Quản trị bán hàng; 2. Marketing, digital Marketing.
 1. Khối lượng kiến thức và thời gian học năm I:
1. Khối lượng kiến thức - Số lượng môn học: 17 môn học. - Khối lượng kiến thức năm I: 930 giờ (tương đương 40 tín chỉ). - Khối lượng lý thuyết: 303 giờ; Thực hành/thí nghiệm/thảo luận: 459 giờ; Thi/kiểm tra: 33 giờ. - Thực tập nghề nghiệp: 133 giờ; Báo cáo thực tập nghề nghiệp: 2 giờ 2. Thời gian đào tạo năm học thứ I: Gồm 3 học kỳ, mỗi học kỳ: 14 tuần.