Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh cao đẳng ngành quản trị kinh doanh năm 2022

Tuyển sinh cao đẳng ngành quản trị kinh doanh năm 2022
 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NĂM THỨ I
 1. Về kiến thức:
 • Hiểu biết kiến thức về kỹ năng quản trị, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh vào công tác quản lý.
 • Có kiến thức về quản trị công nghệ Marketting như: quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị quan hệ khách hàng, digital Marketing, thương mại điện tử… để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh từ đó đề xuất kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng;
 • Có kiến thức về những vấn đề cơ bản trong sổ sách kế toán;
 1. Về kỹ năng:
 • Có kỹ năng bán hàng; Vận hành được hệ thống tiêu thụ sản phẩm sẵn có tại đơn vị một cách hiệu quả;
 • Có kỹ năng giao tiếp và lắng nghe, thuyết trình, trình bày sản phẩm;
 • Làm việc theo nhóm;
 • Lập Kế hoạch tổ chức công việc Marketing;
 • Thực hiện thành thạo nghiệp vụ digital Marketing;
 • Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử;
 • Có kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và thuyết trình bảo vệ kế hoạch kinh doanh.

 

 1. Về thái độ:
 • Giao tiếp hiệu quả thông qua văn bản viết, thuyết trình, thảo luận và làm chủ tình huống;
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc với cộng đồng xã hội;
 • Có tinh thần hỗ trợ các thành viên trong nhóm hay bộ phận để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;
 • Làm việc có phương pháp khoa học có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; biết phân tích, giải quyết vấn đề, đúc kết kinh nghiệm, cải tiến công việc được giao; có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, biết đoàn kết và phối hợp, hợp tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;
 • Thích nghi được với môi trường làm việc khác nhau;
 • Thích ứng được với sự thay đổi trong các thời kỳ công nghệ 4.0.
 1. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Làm việc theo chuẩn đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật lao động, chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh;
 • Làm việc có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; có tinh thần cầu tiến,  biết đoàn kết và phối hợp, hợp tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;
 • Ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, nội qui làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị.

 

 

 1. Vị trí việc làm sau khi học xong năm thứ nhất:

Sau khi kết thúc năm học thứ nhất người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề tại công ty – doanh nghiệp bao gồm những lĩnh vực:

1. Bán hàng; Quản trị bán hàng;

2. Marketing, digital Marketing.

 1. Khối lượng kiến thức và thời gian học năm I:

1. Khối lượng kiến thức

– Số lượng môn học: 17 môn học.

– Khối lượng kiến thức năm I: 930 giờ (tương đương 40 tín chỉ).

– Khối lượng lý thuyết: 303 giờ; Thực hành/thí nghiệm/thảo luận: 459 giờ; Thi/kiểm tra: 33 giờ.

– Thực tập nghề nghiệp: 133 giờ; Báo cáo thực tập nghề nghiệp: 2 giờ

2. Thời gian đào tạo năm học thứ I:

Gồm 3 học kỳ, mỗi học kỳ: 14 tuần.

Brand

Cao đẳng khoa học cộng nghệ TP HCM

Tuyển sinh cao đẳng ngành quản trị kinh doanh năm 2022
 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NĂM THỨ I
 1. Về kiến thức:
 • Hiểu biết kiến thức về kỹ năng quản trị, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh vào công tác quản lý.
 • Có kiến thức về quản trị công nghệ Marketting như: quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị quan hệ khách hàng, digital Marketing, thương mại điện tử... để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh từ đó đề xuất kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng;
 • Có kiến thức về những vấn đề cơ bản trong sổ sách kế toán;
 1. Về kỹ năng:
 • Có kỹ năng bán hàng; Vận hành được hệ thống tiêu thụ sản phẩm sẵn có tại đơn vị một cách hiệu quả;
 • Có kỹ năng giao tiếp và lắng nghe, thuyết trình, trình bày sản phẩm;
 • Làm việc theo nhóm;
 • Lập Kế hoạch tổ chức công việc Marketing;
 • Thực hiện thành thạo nghiệp vụ digital Marketing;
 • Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử;
 • Có kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và thuyết trình bảo vệ kế hoạch kinh doanh.
 
 1. Về thái độ:
 • Giao tiếp hiệu quả thông qua văn bản viết, thuyết trình, thảo luận và làm chủ tình huống;
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc với cộng đồng xã hội;
 • Có tinh thần hỗ trợ các thành viên trong nhóm hay bộ phận để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;
 • Làm việc có phương pháp khoa học có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; biết phân tích, giải quyết vấn đề, đúc kết kinh nghiệm, cải tiến công việc được giao; có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, biết đoàn kết và phối hợp, hợp tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;
 • Thích nghi được với môi trường làm việc khác nhau;
 • Thích ứng được với sự thay đổi trong các thời kỳ công nghệ 4.0.
 1. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Làm việc theo chuẩn đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật lao động, chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh;
 • Làm việc có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc; có tinh thần cầu tiến,  biết đoàn kết và phối hợp, hợp tác, tự tin, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;
 • Ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, nội qui làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị.
   
 1. Vị trí việc làm sau khi học xong năm thứ nhất:
Sau khi kết thúc năm học thứ nhất người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề tại công ty – doanh nghiệp bao gồm những lĩnh vực: 1. Bán hàng; Quản trị bán hàng; 2. Marketing, digital Marketing.
 1. Khối lượng kiến thức và thời gian học năm I:
1. Khối lượng kiến thức - Số lượng môn học: 17 môn học. - Khối lượng kiến thức năm I: 930 giờ (tương đương 40 tín chỉ). - Khối lượng lý thuyết: 303 giờ; Thực hành/thí nghiệm/thảo luận: 459 giờ; Thi/kiểm tra: 33 giờ. - Thực tập nghề nghiệp: 133 giờ; Báo cáo thực tập nghề nghiệp: 2 giờ 2. Thời gian đào tạo năm học thứ I: Gồm 3 học kỳ, mỗi học kỳ: 14 tuần.