DỰ ÁN HRC Portal: CỔNG TUYỂN SINH TOÀN QUỐC – KHỞI TẠO 500.000USD

Dự án Portal là gì?

Portal làm một nền tảng DeFi xây dựng cho….

Ngoài ra, các tính năng được cung cấp bởi Portal rất rộng lớn và bao gồm cho vay và cho vay ngang hàng, thị trường giao ngay cũng như  thị trường quyền chọn. Tất cả các tính năng thị trường hoạt động trên chuỗi theo cách thức P2P để cung cấp một môi trường không tin cậy.