đào tạo Tiến sĩ

đào tạo Tiến sĩ

đào tạo Tiến sĩ

đào tạo Tiến sĩ

đào tạo Tiến sĩ
đào tạo Tiến sĩ
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

Các chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
3 năm
03-2020
iều kiện văn bằng - Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển. - Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo... [+]
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
3 năm
03-2020
iều kiện văn bằng - Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển. - Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo... [+]
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
03-2020
iều kiện văn bằng - Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển. - Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo... [+]