Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Thạc sĩ
Đào tạo Thạc sĩ
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Các chương trình đào tạo

Thạc sĩ Tài Chính - Ngân Hàng

Thạc sĩ Tài Chính - Ngân Hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
03-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Tài Chính - Ngân Hàng| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm|... [+]
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
04-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
03-2019
Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường. Tuyển sinh Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường [+]
Thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường

Thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
03-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
Thạc sĩ Công Nghệ Sinh Học

Thạc sĩ Công Nghệ Sinh Học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
03-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
Thạc sĩ Kiến Trúc

Thạc sĩ Kiến Trúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
03-2019
Trong bối cảnh phát triển của kinh tế - xã hội như hiện nay, xu hướng hội nhập, nhu cầu tuyển dụng của những công ty kiến trúc, các kiến trúc sư và các sinh viên đang theo học ngành kiến trúc, việc ngành Kiến trúc của Trường Đại học... [+]
Thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại

Thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
07-2020
Tuyển sinh thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
1,5 năm
07-2019
Tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trường đại học tài chính marketing tuyển sinh ngành Quản Trị Kinh Doanh gồm các ngành sau: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Marketing, Kinh doanh quốc tế. Hình thức đào tạo chính quy, thời gian đào tạo 2 năm, học ngoài giờ... [+]
Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
1,5 năm
07-2019
Tuyển sinh thạc sĩ tài chính ngân hàng . Trường đại học tài chính marketing tuyển sinh ngành Tài Chính Ngân Hàng gồm các chuyên ngành sau: Tài chính ngân hàng, Tài chính công, Bảo hiểm, Hải quan, Thẩm định giá, Thuế, Kho bạc. Hình thức đào tạo chính quy, thời... [+]
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) - Chương trình đào tạo Online

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) - Chương trình đào tạo Online

Trường đại học European International University (EIU)
3 năm
07-2020
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (M.B.A) của đại học European International University (EIU) được thiết kế nhằm trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến thức thiết yếu trong quản trị hiện đại, cũng như chuẩn bị cho bạn một tinh thần vững mạnh... [+]