CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ - HRC EDUCATION:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ - HRC EDUCATION:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ - HRC EDUCATION:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ - HRC EDUCATION:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ - HRC EDUCATION:
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ - HRC EDUCATION:
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

Các chương trình đào tạo

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ [+]
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
4 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG [+]
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU DỊCH LỮ HÀNH

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU DỊCH LỮ HÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU DỊCH LỮ HÀNH [+]