CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
  • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

Các chương trình đào tạo

BẤT ĐỘNG SẢN

BẤT ĐỘNG SẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - BẤT ĐỘNG SẢN [+]
KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
4 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - KẾ TOÁN [+]
 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
4 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH [+]
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN [+]
NGÔN NGỮ ANH

NGÔN NGỮ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING -NGÔN NGỮ ANH [+]
KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - KẾ TOÁN [+]
QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG [+]
KIẾN TRÚC

KIẾN TRÚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH -KIẾN TRÚC [+]
NGÔN NGỮ ANH

NGÔN NGỮ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - NGÔN NGỮ ANH [+]
NGÔN NGỮ NHẬT

NGÔN NGỮ NHẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - NGÔN NGỮ NHẬT [+]
QUẢN TRỊ KINH DOANH

QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - QUẢN TRỊ KINH DOANH [+]
 KINH DOANH QUỐC TẾ

KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KINH DOANH QUỐC TẾ [+]
KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KẾ TOÁN [+]
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ SINH HỌC

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ SINH HỌC [+]
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG [+]
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN [+]
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY [+]
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM -CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ [+]
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT [+]
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ [+]
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ [+]