Thương mại

Thương mại

Thương mại

Thương mại

Thương mại
Thương mại
Trang chủ Chương trình đào tạo KINH TẾ Thương mại

Thương mại

Thương mại

Đọc nhiều hơn
Đơn vị đào tạo
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH

Các chương trình đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - ĐÀO TẠO BẬC  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
Thạc sĩ
10-2017
Chương trình đào tạo bậc Đại học hệ chính Quy được thiết kế từ 4,5 năm đến 5 năm (kể cả thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp). Thời gian đào tạo thực tế được xác định trên cơ sở kết quả công nhận giá trị chuyển... [+]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐÀO TẠO BẬC  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
Thạc sĩ
10-2017
Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành hấp dẫn các bạn trẻ năng động, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế của Việt Nam những năm gần đây. Việc tìm hiểu rõ về ngành Quản trị kinh doanh giúp bạn định hướng... [+]