Tài chính - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

Tài chính - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

Tài chính - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

Tài chính - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

Tài chính - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT
Tài chính - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT
Trang chủ Chương trình đào tạo KINH TẾ Tài chính

Tài chính

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Đọc nhiều hơn
Đơn vị đào tạo
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING
Thời gian học
  • 2 năm
  • 4 năm

Các chương trình đào tạo

Đại học văn lang - Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

Đại học văn lang - Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
2 năm
03-2019
Đại học văn lang - Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng- Tuyển sinh thạc sĩ tài chính ngân hàng 2019 [+]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TÉ-KINH TÉ VÀ QUẢN LÝ CÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TÉ-KINH TÉ VÀ QUẢN LÝ CÔNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
4 năm
08-2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TÉ-KINH TÉ VÀ QUẢN LÝ CÔNG [+]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - ĐÀO TẠO BẬC  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
Thạc sĩ
10-2017
Chương trình đào tạo bậc Đại học hệ chính Quy được thiết kế từ 4,5 năm đến 5 năm (kể cả thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp). Thời gian đào tạo thực tế được xác định trên cơ sở kết quả công nhận giá trị chuyển... [+]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - ĐÀO TẠO BẬC  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
10-2017
Chúng tôi sẽ giúp bạn trở thành một nhà tài chính thành đạt, vững chuyên môn trong doanh nghiệp hoặc ngân hàng bằng chương trình chất lượng cao và phương pháp học tập hiện đại. [+]
Đại học tài chính Marketing - Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

Đại học tài chính Marketing - Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING
2 năm
07-2019
Tuyển sinh thạc sĩ tài chính ngân hàng 2019 marketing [+]