Quảng cáo - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quảng cáo - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quảng cáo - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quảng cáo - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quảng cáo - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC
Quảng cáo - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC
Trang chủ Chương trình đào tạo MARKETING VÀTRUYỀN THỐNG Quảng cáo

Quảng cáo

Đơn vị đào tạo
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH

Các chương trình đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH MARKETING - ĐÀO TẠO BẬC  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH MARKETING - ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
Thạc sĩ
10-2017
Chương trình đào tạo bậc Đại học hệ chính Quy được thiết kế từ 4,5 năm đến 5 năm (kể cả thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp). Thời gian đào tạo thực tế được xác định trên cơ sở kết quả công nhận giá trị chuyển... [+]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH MARKETING - ĐÀO TẠO BẬC  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH MARKETING - ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
Thạc sĩ
10-2017
Với ngành Marketing, chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và mở ra lộ trình thăng tiến cho sinh viên UEF. [+]
backtop