Quản trị kinh doanh - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

Quản trị kinh doanh - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

Quản trị kinh doanh - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

Quản trị kinh doanh - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

Quản trị kinh doanh - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT
Quản trị kinh doanh - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT
Trang chủ Chương trình đào tạo KINH TẾ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Đơn vị đào tạo
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING
Thời gian học
  • 2 năm

Các chương trình đào tạo

Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
2 năm
04-2019
Tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh 2019 đào tạo thời gian 18 tháng tại trường Đại Học Văn Lang. [+]
Đại học tài chính Marketing - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đại học tài chính Marketing - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING
2 năm
07-2019
Tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh 2019 marketing [+]