Quản trị kinh doanh - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quản trị kinh doanh - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quản trị kinh doanh - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quản trị kinh doanh - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quản trị kinh doanh - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC
Quản trị kinh doanh - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC
Trang chủ Chương trình đào tạo KINH TẾ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Đơn vị đào tạo
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING
Thời gian học
  • 2 năm

Các chương trình đào tạo

Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
2 năm
04-2019
Tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh 2019 đào tạo thời gian 18 tháng tại trường Đại Học Văn Lang. [+]
Đại học tài chính Marketing - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đại học tài chính Marketing - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING
2 năm
07-2019
Tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh 2019 marketing [+]
backtop