Quản lý kế hoạch - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quản lý kế hoạch - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quản lý kế hoạch - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quản lý kế hoạch - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC

Quản lý kế hoạch - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC
Quản lý kế hoạch - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC HRC
Trang chủ Chương trình đào tạo QUẢN TRỊ Quản lý kế hoạch

Quản lý kế hoạch

Đơn vị đào tạo
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM

Các chương trình đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐÀO TẠO BẬC  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
Thạc sĩ
10-2017
Chương trình đào tạo bậc Đại học hệ chính Quy được thiết kế từ 4,5 năm đến 5 năm (kể cả thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp). Thời gian đào tạo thực tế được xác định trên cơ sở kết quả công nhận giá trị chuyển... [+]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO BẬC  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
10-2017
Chương trình đào tạo bậc Đại học hệ chính Quy được thiết kế từ 4,5 năm đến 5 năm (kể cả thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp). Thời gian đào tạo thực tế được xác định trên cơ sở kết quả công nhận giá trị chuyển... [+]
backtop