Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:
Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:
 • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đơn vị đào tạo
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
 • Trường đại học European International University (EIU)
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
Thời gian học
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
 • Trường đại học European International University (EIU)
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

Các chương trình đào tạo

Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
1,5 năm
07-2019
Tuyển sinh thạc sĩ tài chính ngân hàng . Trường đại học tài chính marketing tuyển sinh ngành Tài Chính Ngân Hàng gồm các chuyên ngành sau: Tài chính ngân hàng, Tài chính công, Bảo hiểm, Hải quan, Thẩm định giá, Thuế, Kho bạc. Hình thức đào tạo chính quy, thời... [+]
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) - Chương trình đào tạo Online

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) - Chương trình đào tạo Online

Trường đại học European International University (EIU)
3 năm
07-2020
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (M.B.A) của đại học European International University (EIU) được thiết kế nhằm trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến thức thiết yếu trong quản trị hiện đại, cũng như chuẩn bị cho bạn một tinh thần vững mạnh... [+]
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
03-2020
iều kiện văn bằng - Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển. - Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo... [+]
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
3 năm
03-2020
iều kiện văn bằng - Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển. - Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo... [+]
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
3 năm
03-2020
iều kiện văn bằng - Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển. - Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo... [+]
« < 1 2 3 4 5 6 > »