Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:
Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:
 • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đơn vị đào tạo
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
 • Trường đại học European International University (EIU)
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
Thời gian học
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
 • Trường đại học European International University (EIU)
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

Các chương trình đào tạo

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN [+]
 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
4 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH [+]
KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
4 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - KẾ TOÁN [+]
KINH DOANH QUỐC TẾ

KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - KINH DOANH QUỐC TẾ [+]
BẤT ĐỘNG SẢN

BẤT ĐỘNG SẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - BẤT ĐỘNG SẢN [+]
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH [+]
Thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại

Thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
07-2020
Tuyển sinh thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
1,5 năm
07-2019
Tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trường đại học tài chính marketing tuyển sinh ngành Quản Trị Kinh Doanh gồm các ngành sau: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Marketing, Kinh doanh quốc tế. Hình thức đào tạo chính quy, thời gian đào tạo 2 năm, học ngoài giờ... [+]
« < 1 2 3 4 5 6 > »