Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:
Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:
 • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đơn vị đào tạo
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
 • Trường đại học European International University (EIU)
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
Thời gian học
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
 • Trường đại học European International University (EIU)
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

Các chương trình đào tạo

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN [+]
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU DỊCH LỮ HÀNH

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU DỊCH LỮ HÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU DỊCH LỮ HÀNH [+]
QUẢN TRỊ KINH DOANH

QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
QUẢN TRỊ KINH DOANH [+]
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG [+]
KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - KẾ TOÁN [+]
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
4 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG [+]
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ [+]
NGÔN NGỮ ANH

NGÔN NGỮ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
3 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING -NGÔN NGỮ ANH [+]
« < 1 2 3 4 5 6 > »