Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:
Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
 • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn ngay Miễn phí
X
Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đơn vị đào tạo
 • Đại học VinUni
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • Trường đại học FPT
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
Thời gian học
 • 3 năm
 • 3 - 4 năm

Các chương trình đào tạo

An Toàn Thông Tin

An Toàn Thông Tin

Trường đại học FPT
3 - 4 năm
09-2020
Ngành An toàn Thông tin là ngành học có nhu cầu nhân lực rất lớn để đáp ứng nhu cầu nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sinh viên Kỹ thuật phần mềm tốt nghiệp Đại học FPT thông thạo tiếng Anh – tiếng Nhật, đáp ứng tốt... [+]
Kỹ thuật Phần mềm

Kỹ thuật Phần mềm

Trường đại học FPT
3 - 4 năm
06-2022
Ngành Kỹ thuật phần mềm đào tạo cho người học những kiến thức liên quan đến quá trình phát triển các phần mềm, nhằm tạo ra sản phẩm phần mềm đạt chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu của xã hội đặc biệt trong sự phát triển của cuộc... [+]
Kỹ thuật và Khoa học máy tính

Kỹ thuật và Khoa học máy tính

Đại học VinUni
3 năm
04-2020
Cơ chế tuyển sinh, đào tạo và đánh giá sinh viên của VinUni tuân thủ theo mô hình đại học tinh hoa trên thế giới, với các chuẩn mực cao của quốc tế. Niên khóa 2020 - 2021, Đại học VinUni sẽ đón khoảng 300 sinh viên thuộc 3 nhóm... [+]
« < 1 2 3 4 5 > »
backtop