Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"
Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION: "Đồng hành đến thành công"
Trang chủ Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đơn vị đào tạo
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-CÔNG NGHIỆP LONG AN
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
 • PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG-KONTUM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP LẠC HỒNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM
 • INGWE Immigration
Thời gian học
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-CÔNG NGHIỆP LONG AN
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
 • PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG-KONTUM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP LẠC HỒNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM
 • INGWE Immigration

Các chương trình đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT-ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT-ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
09-2017
Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp trình độ đại học để đào tạo ra người giáo viên có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông, đào tạo nghề; người kỹ sư... [+]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ-ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ-ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ
09-2017
Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập,... [+]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT Ô TÔ-ĐẠI HỌC SƯ PHẠM K

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT Ô TÔ-ĐẠI HỌC SƯ PHẠM K

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
09-2017
Đào tạo xã hội; có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kỹ sư giáo viên kỹ thuật ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật... [+]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC- THẠC SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC-ỨNG DỤNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC- THẠC SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC-ỨNG DỤNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
3 năm
01-2035
Theo mục tiêu chung của thông tư 15/2014/TT-BGDĐT: "Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành... [+]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC- THẠC SĨ KỸ THUẬT NHIỆT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC- THẠC SĨ KỸ THUẬT NHIỆT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
07-2017
Theo mục tiêu chung của thông tư 15/2014/TT-BGDĐT: "Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành... [+]
tuyển sinh các dev tương lai

tuyển sinh các dev tương lai

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP LẠC HỒNG
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ
08-2017
tuyển sinh các dev tương lai [+]
tuyển sinh lập trình viên chuyên ngôn ngữ c++

tuyển sinh lập trình viên chuyên ngôn ngữ c++

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
3 năm
08-2017
tuyển sinh lập trình viên chuyên ngôn ngữ c++ [+]
Khóa học lập trình AngularJS cơ bản cho người mới học

Khóa học lập trình AngularJS cơ bản cho người mới học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
3 năm
08-2017
Khóa học lập trình AngularJS cơ bản cho người mới học [+]
« < 15 16 17 18 19 > »