KỸ THUẬT/ CÔNG NGHỆ

KỸ THUẬT/ CÔNG NGHỆ

KỸ THUẬT/ CÔNG NGHỆ

KỸ THUẬT/ CÔNG NGHỆ

KỸ THUẬT/ CÔNG NGHỆ
KỸ THUẬT/ CÔNG NGHỆ
Trang chủ Chương trình đào tạo KỸ THUẬT/ CÔNG NGHỆ

KỸ THUẬT/ CÔNG NGHỆ

KỸ THUẬT/ CÔNG NGHỆ

Đọc nhiều hơn
Đơn vị đào tạo
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-CÔNG NGHIỆP LONG AN
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
 • PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG-KONTUM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP LẠC HỒNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG
Thời gian học
 • 4 năm
 • 2 năm
 • 3 năm

Các chương trình đào tạo

Thạc sĩ Công Nghệ Sinh Học

Thạc sĩ Công Nghệ Sinh Học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
2 năm
03-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
Thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường

Thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
2 năm
03-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT [+]
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ [+]
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ [+]
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY [+]
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM -CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM -CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM -CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ [+]
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN [+]