KINH TẾ - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

KINH TẾ - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

KINH TẾ - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

KINH TẾ - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT

KINH TẾ - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT
KINH TẾ - HRC EDUCATION: ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT
Trang chủ Chương trình đào tạo KINH TẾ

KINH TẾ

Đơn vị đào tạo
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
 • PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG-KONTUM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Thời gian học
 • 2 năm
 • 4 năm

Các chương trình đào tạo

Đại học văn lang - Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

Đại học văn lang - Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
2 năm
03-2019
Đại học văn lang - Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng- Tuyển sinh thạc sĩ tài chính ngân hàng 2019 [+]
Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
2 năm
04-2019
Tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh 2019 đào tạo thời gian 18 tháng tại trường Đại Học Văn Lang. [+]
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KINH DOANH QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KINH DOANH QUỐC TẾ [+]
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN [+]
ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN

ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
04-2018
ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN [+]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING
4 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - KẾ TOÁN [+]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
4 năm
08-2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH QUỐC TẾ [+]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
4 năm
08-2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN [+]