Chuyên ngành kế toán

Chuyên ngành kế toán

Chuyên ngành kế toán

Chuyên ngành kế toán

Chuyên ngành kế toán
Chuyên ngành kế toán
Trang chủ Chương trình đào tạo KINH TẾ Kế toán

Kế toán

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 175 ĐVHT, 5 ĐVHT Giáo dục thể chất và 4 tuần giáo dục quốc phòng.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN.

Qui trình đào tạo: Niên chế.

Loại hình đào tạo: Chính quy.

Thang điểm: 10

Tổng số tín chỉ: 126

Đọc nhiều hơn
Đơn vị đào tạo
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
 • PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG-KONTUM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Thời gian học
 • 4 năm

Các chương trình đào tạo

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - KẾ TOÁN [+]
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH - KẾ TOÁN [+]
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH - KẾ TOÁN [+]
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN [+]
ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN

ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
04-2018
ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN [+]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING
4 năm
04-2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH -MARKETING - KẾ TOÁN [+]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
4 năm
08-2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN [+]
TUYỂN SINH KHÓA 17-ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KẾ TOÁN

TUYỂN SINH KHÓA 17-ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KẾ TOÁN

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG-KONTUM
Thạc sĩ
10-2017
Chương trình đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính Quy được thiết 4 năm (kể cả thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp). Thời gian đào tạo thực tế được xác định trên cơ sở kết quả công nhận giá trị chuyển đổi kết quả... [+]
1
backtop