Chuyên ngành kế toán

Chuyên ngành kế toán

Chuyên ngành kế toán

Chuyên ngành kế toán

Chuyên ngành kế toán
Chuyên ngành kế toán
Trang chủ Chương trình đào tạo KINH TẾ Kế toán

Kế toán

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 175 ĐVHT, 5 ĐVHT Giáo dục thể chất và 4 tuần giáo dục quốc phòng.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN.

Qui trình đào tạo: Niên chế.

Loại hình đào tạo: Chính quy.

Thang điểm: 10

Tổng số tín chỉ: 126

Đọc nhiều hơn
Đơn vị đào tạo
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
  • PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG-KONTUM
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Thời gian học
  • 4 năm

Các chương trình đào tạo

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM
4 năm
04-2018
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - KẾ TOÁN [+]
ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN

ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
04-2018
ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - KỂ TOÁN [+]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP. HCM
4 năm
08-2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN [+]
TUYỂN SINH KHÓA 17-ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KẾ TOÁN

TUYỂN SINH KHÓA 17-ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KẾ TOÁN

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG-KONTUM
Thạc sĩ
10-2017
Chương trình đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính Quy được thiết 4 năm (kể cả thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp). Thời gian đào tạo thực tế được xác định trên cơ sở kết quả công nhận giá trị chuyển đổi kết quả... [+]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH KẾ TOÁN - ĐÀO TẠO BẬC  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH KẾ TOÁN - ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
Thạc sĩ
10-2017
Chương trình đào tạo bậc Đại học hệ chính Quy được thiết kế từ 4,5 năm đến 5 năm (kể cả thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp). Thời gian đào tạo thực tế được xác định trên cơ sở kết quả công nhận giá trị chuyển... [+]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH KẾ TOÁN - ĐÀO TẠO THẠC SĨ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH KẾ TOÁN - ĐÀO TẠO THẠC SĨ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HCM
10-2017
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH KẾ TOÁN - ĐÀO TẠO THẠC SĨ [+]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH KẾ TOÁN - ĐÀO TẠO BẬC  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH KẾ TOÁN - ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH
Thạc sĩ
10-2017
Chúng tôi đưa ra chương trình đào tạo ngành Kế toán kiểm toán dựa trên những kiến thức đặc thù của nền kinh tế hiện đại, kết hợp với kinh nghiệm thực tế, kỹ năng nghiệp vụ và cái nhìn bao quát toàn cầu, giúp bạn có được một nghề... [+]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH KẾ TOÁN-ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 17 NGÀNH KẾ TOÁN-ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Thạc sĩ
10-2017
Đào tạo cử nhân Kế toán [+]