Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Trang chủ Chương trình đào tạo KINH TẾ Quản trị kinh doanh Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đơn vị đào tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Mô tả chương trình
Thời gian & Giá
Hỏi đáp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

TUYỂN SINH THẠC SĨ 

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành : 8340101

Thời gian đào tạo: 1.5 năm/ 3 học kỳ (học vào buổi tối và các ngày cuối tuần)

 

GIỚI THIỆU

Lý do mở ngành đào tạo

Nền kinh tế, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thử thách, đặc biệt là giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính – tiền tệ và suy thoái kinh tế hiện nay. Trước tình hình kinh tế thế giới đầy biến động, Việt Nam đã đổi mới nền kinh tế, đang trong quá trình đẩy nhanh hội nhập vào thị trường thế giới và khai thông tiềm lực của khu vực kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sau khủng hoảng kinh tế và suy thoái kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức rõ: nguồn nhân lực cho ngành Quản trị kinh doanh thật sự quan trọng và cấp bách đối với các doanh nghiệp.

Trên thực tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong những năm qua cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam nên luôn có các chính sách phòng ngừa rủi ro trước những biến động của lạm phát, hay suy thoái kinh tế, đồng tiền mất giá. Mặt khác, làm thế nào để xây dựng được cấu trúc vốn làm giảm chi phí, các chính sách lãi suất tiền tệ trong ngân hàng ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp hay ngược lại các ngân hàng nên có chính sách như thế nào để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay đạt mức 3,39/10 điểm và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 73/133 quốc gia được xếp hạng. Theo thống kê dự báo nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh thì nhu cầu tìm việc có trình độ đại học, trên đại học chiếm 64,10% tổng số nhu cầu tìm việc được khảo sát, tuy nhiên số lượng người tìm việc có trình độ Đại học giảm 30,41% so với nhu cầu tìm việc tháng 12/2015 và giảm 27,28% so với cùng kỳ năm 2015. Điều này cho thấy các doanh nghiệp có chú trọng đến việc tăng cường nhân lực có trình độ để bổ sung nguồn lực cho năm 2016. Theo thống kê chỉ số cơ cấu tuyển dụng lao động theo trình độ trong tháng 01/2016 ta thấy được nhu cầu tuyển dụng nhóm ngành nghề Kinh doanh, bán hàng, quản lý bán hàng chiếm 13,71% với trình độ là đại học và trên đại học. 

Đây là những nguyên nhân dẫn đến nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Quản trị kinh doanh có trình độ ngày càng tăng, nhất là trên địa bàn các tỉnh thành phía Nam. Xuất phát từ thực tế đó, trường Đại học Văn Lang làm đề án xin mở ngành Quản trị kinh doanh bậc Thạc sĩ để cung cấp kiến thức và kỹ năng tổng hợp về hoạch định chiến lược, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, bán hàng, xây dựng cấu trúc bộ máy tổ chức, đi sâu đánh giá tình hình nhân sự, kinh doanh của doanh nghiệp và các tổ chức khác, nghiên cứu các giải pháp về quản trị nguồn nhân lực, cũng như tư vấn cho các doanh nghiệp các chiến lược đầu tư hiệu quả. Bởi lẽ, những người làm công việc này đòi hỏi kiến thức sâu về lĩnh vực quản trị kinh doanh.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh giúp học viên có phẩm chất chính trị vững vàng; nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập sáng tạo, có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh; có đủ trình độ tiếng Anh để sử dụng khi nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Mục tiêu cụ thể:

a/ Về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

  • Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

  • Có phương pháp luận và tư duy khoa học, sáng tạo.

b/ Về năng lực:

Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:

  • Tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức về quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, các nghiệp vụ kinh doanh;

  • Năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh;

  • Kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực nhân sự, nguồn nhân lực trong bối cảnh khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới;

  • Nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược nguồn nhân lực, tài chính, sản xuất ở các viện nghiên cứu, các ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà nước và tham gia lập dự án, thẩm định các dự án tài chính và ngân hàng của các tổ chức kinh tế quốc tế;

  • Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hay trực tiếp quản lý điều hành các hoạt động nhân sự, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế;

  • Đảm nhận được trọng trách về quản trị nhân sự, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam, trong khu vực và quốc tế;

  • Giảng dạy chuyên sâu về quản trị kinh doanh ở bậc đại học tại các trường trong và ngoài nước;

  • Tiếp tục nghiên cứu, học tập lên bậc tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước về lĩnh vực quản trị kinh doanh.

c/ Về kiến thức

Chương trình trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao, chuyên sâu thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh, bao gồm các lý thuyết, mô hình hiện đại trong kinh tế học và quản trị nguồn nhân lực, sản xuất và những ứng dụng của chúng; những công cụ tài chính mới được sử dụng trong kinh doanh và quản lý rủi ro; các xu hướng phát triển của khu vực kinh doanh trên thế giới và tác động của chúng đến Việt Nam. Bên cạnh đó học viên còn có kiến thức về nghiên cứu khoa học để nâng cao khả năng nghiên cứu trong quản trị kinh doanh.

d/ Về kỹ năng

Học viên có thể ứng dụng những lý thuyết hiện đại để giải quyết các vấn đề của thực tế Việt Nam, cụ thể là phân tích và dự báo được động thái của các thị trường lao động; tính toán được hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp; thiết kế được các kỹ năng phân tích, đánh giá thị trường, học viên sẽ được đào tạo để có khả năng nghiên cứu phân tích và khuyến nghị các chính sách ở tầm vĩ mô.

Nắm vững các phương pháp nghiên cứu chuyên sâu, năng lực quản lý điều hành, quản trị sản xuất, kinh doanh, khả năng thực hiện công tác và giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế.

e/ Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

f/ Về nghiên cứu

Học viên được hướng theo các lĩnh vực nghiên cứu mà đơn vị đang theo đuổi, bao gồm: thuộc các lĩnh vực kinh doanh – sản xuất – thương mại và dịch vụ, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng chiến lược marketing và thương hiệu tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

g/ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ trình độ lý thuyết và năng lực thực hành, có thể tham gia vào các dự án của các công ty, doanh nghiệp; ban lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước hoặc nước ngoài, có thể nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc làm cán bộ nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

         Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ gồm 61 tín chỉ, gồm ba phần: Kiến Thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên ngành, luận văn thạc Thạc sĩ. Trong đó:

Khung chương trình học thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TT

Nội Dung

Số TC

1.Kiến thức chung

7

1

Triết học

4

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

2. Kiến thức ngành cơ sở

14

    2.1 các ngành bắt buộc

6

1

Kinh tế học quản trị

3

2

Phân tích định lượng trong kinh doanh

3

   2.2 Các phần học tự chọn (4 trong 5 học phần)

8

1

Hành vi tổ chức

2

2

Văn hóa doanh nghiệp

2

3

Nghệ thuật lãnh đạo

2

4

Tài chính tiền tệ

2

5

Luật kinh tế

2

3. Kiến thức chuyên ngành

24

   3.1 Các ngành bắt buộc

12

1

Quản trị chiến lược

3

2

Quản trị nguồn nhân lực

3

3

Quản trị tài chính

3

4

Quản trị chất lượng

3

   3.2 Các học phần tự chọn (6 trong 9 học phần)

12

1

Quản lý chuỗi cung ứng

2

2

Quản lý kinh doanh quốc tế

2

3

Quản trị sự thay đổi

2

4

Thương mại điện tử

2

5

Quản trị marketing quốc tế

2

6

Quản trị thương hiệu

2

7

Quản trị dự án

2

8

Quản trị rủi ro

2

9

Quản trị tác nghiệp

2

4. Luận văn

15

1

Chuyên đề xây dựng đề cương và luận văn

1

2

Luận văn tốt nghiệp

14

Cộng

60

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC 2019 - 2021

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC (tải về bản PDF)

NGÀNH ĐÚNG,
NGÀNH PHÙ HỢP
NGÀNH GẦN CÁC HỌC PHẦN
BỔ SUNG KIẾN THỨC (*)
Quản trị kinh doanh
Marketing
Bất động sản
Kinh doanh quốc tế
Kinh doanh thương mại
Thương mại điện tử
Kinh doanh thời trang và dệt may   
Tài chính ngân hàng
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khoa học quản lý
Quản lý công
Quản trị nhân lực
Hệ thống thông tin quản lý   
Quản trị văn phòng
Quan hệ lao động
Quản lý dự án 
Ngành Gần:
Quản trị học
Kinh tế học
Marketing căn bản

Ngành Xa (khác ngành):
Quản trị học
Kinh tế học
Marketing căn bản
Tài chính tiền tệ
Nguyên lý kế toán


 

ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO NGUỒN NHÂN LỰC

PHÒNG TUYỂN SNH

Địa chỉ: 281 Lý Thường Kiệt, P. 15. Q.11, Tp.HCM

Điện thoại:  (028) 3930.3636 – (028) 2262.4888

Website: www.hrc.edu.vn

Fanpage: www.facebook.com/hrc.edu.vn

 

Ngày bắt đầu
Ngày bắt đầu
01/04/2019.
05/11/2020.
Thời lượng
Thời lượng
2 năm
Đào tạo Thạc Sĩ
Thời lượng
Giá
72 đ
Thời lượng
Hạn chót
Form đăng ký học viên
ID khóa học *
Trường (cơ sở đào tạo) *
Quốc gia *
Họ tên *
Địa chỉ *
Email *
Điện thoại *
Ghi chú
Icon
Icon
Icon