Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:

Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:
Chương trình đào tạo - HRC EDUCATION:
 • slideshow
Đăng ký tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn

Trang chủ Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đơn vị đào tạo
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
 • Trường đại học European International University (EIU)
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
Thời gian học
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTECH
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
 • Trường đại học European International University (EIU)
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

Các chương trình đào tạo

Thạc sĩ Kiến Trúc

Thạc sĩ Kiến Trúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
03-2019
Trong bối cảnh phát triển của kinh tế - xã hội như hiện nay, xu hướng hội nhập, nhu cầu tuyển dụng của những công ty kiến trúc, các kiến trúc sư và các sinh viên đang theo học ngành kiến trúc, việc ngành Kiến trúc của Trường Đại học... [+]
Thạc sĩ Công Nghệ Sinh Học

Thạc sĩ Công Nghệ Sinh Học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
03-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
Thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường

Thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
03-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Kinh Doanh Thương Mại| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
03-2019
Đại học văn lang - Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường. Tuyển sinh Thạc sĩ Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường [+]
Thạc sĩ Tài Chính - Ngân Hàng

Thạc sĩ Tài Chính - Ngân Hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
03-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Tài Chính - Ngân Hàng| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm|... [+]
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
1,5 năm
04-2019
Tuyển sinh thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh| 1. Thời gian nộp hồ sơ: hết tháng 05 và tháng 09 hàng năm| 2. Thời gian ôn tập: tháng 06 và tháng 10 hàng năm| 3. Thời gia dự kiến thi đầu vào: tháng 07 và tháng 11 hàng năm| Học... [+]
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ LỮ HÀNH

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ LỮ HÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - QUẢN TRỊ DỊCH VỤ LỮ HÀNH [+]
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
3 năm
04-2018
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT [+]
« < 1 2 3 4 5 6 > »